Enkhuizen: Westeinde 101, 1601 BK
Bovenkarspel: Geerling 8a, 1611 BT

Procedure vertrouwenspersoon

Contactgegevens jeugdwet
Jeugdige en ouders/ vertegenwoordigers kunnen terecht bij Jeugdstem
Website: Jeugdstem is er voor jou: laat je horen
Telefoonnummer: 088-5551000

Contactgegevens wmo (18+)
18+: WMO:
Contactpersoon: Karin van der Linde
e-mail: vertrouwenspersoon@tiskapunt.nl
Telefoonnummer: 06-53360484


Rol van de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is extern en heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van De Steenuil Zorg. Dit maakt dat de vertrouwenspersoon een neutrale en objectieve kijk heeft op de situatie van de cliënt of de medewerker.

In Nederland is het vertrouwenswerk voor de Jeugdwet verplicht wettelijk neergelegd bij Jeugdstem. Ieder kind, iedere jongere en iedere ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan hulp krijgen van Jeugdstem. Voor cliënten en zorgaanbieders zijn hiervoor geen kosten aan verbonden. Jeugdstem is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat zij zelfstandig zijn en geen verbinding hebben met jeugdhulporganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, (pleeg)zorgorganisaties of jeugd- en wijkteams.

Alles wat de melder bespreekt is vertrouwelijk. Alleen als er bijvoorbeeld sprake is van een (zwaar) misdrijf, kan het nodig zijn deze vertrouwelijkheid te doorbreken. Dit wordt dan wel besproken met de melder. De vertrouwenspersoon geeft geen informatie door naar anderen over de melder zonder toestemming van de melder.


Werkwijze vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon verzorgt desgewenst de eerste opvang van de melder. De vertrouwenspersoon:

  • Biedt de melder emotionele en psychische steun
  • Geeft advies
  • Verwijst indien nodig door

Als de melder besluit om een officiële klacht in te dienen, biedt de vertrouwenspersoon daarbij desgewenst ondersteuning. Deze ondersteuning bestaat uit:

  • Het informeren van de melder over de klachtenregeling en de consequenties daarvan
  • De klacht op schrift stellen
  • De melder bijstaan voor, tijdens en na de klachtafhandeling.

Voorop staat dat de vertrouwenspersoon samen met de melder gaat kijken naar een oplossing. De vertrouwenspersoon zet alleen stappen als de melder daarom vraagt. De melder behoudt de regie.