Enkhuizen: Westeinde 101, 1601 BK
Bovenkarspel: Geerling 8a, 1611 BT

Klachtenprocedure

Cliënttevredenheid is van groots belang voor De Steenuil Zorg. Daarbij doen wij ons uiterste best om de cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je als cliënt niet tevreden bent. Dan is het mogelijk om een klacht neer te leggen.

Je klacht kun je op verschillende manieren aan ons kenbaar maken

Melden bij medewerker van De Steenuil Zorg
Als je een klacht hebt kun je dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met jou bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Kom je er samen niet uit, dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij de directie van De Steenuil Zorg t.a.v. Marian Boon (via: info@steenuilzorg.nl ). Er wordt dan binnen 10 werkdagen contact met je opgenomen. De directie zal met jou in gesprek gaan over je klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.

Je hebt altijd het recht om rechtstreeks contact op te nemen met onze onafhankelijke externe klachtenfunctionaris zonder tussenkomst van De Steenuil Zorg.

Externe klachtenfunctionaris
Is je klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan zes weken, of wanneer je ervoor kiest direct de klacht in te dienen bij de externe klachtenbehandelaar, dan kun je je klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van De Steenuil Zorg. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk . Geeft informatie over de (on)mogelijkheden en kan helpen bij het formuleren van de klacht. De rol kan je zien als bemiddelend. De klachtenfunctionaris zal je advies geven met betrekking tot de indiening van een klacht en kan jou eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

Je kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van De Steenuil Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

Geschilleninstantie
Is je klacht tijdens de klachtenprocedure niet naar tevredenheid opgelost Dan mag je de klacht voorleggen aan de geschillencommissie KPZ voor een bindende uitspraak.

Jeugd
Ben je een onder de 18 jaar, dan kun je naast je klacht bij een medewerker of bij een externe klachtenfunctionaris te melden, ook rechtstreeks je klacht melden bij de klachtencommissie Jeugd.

Klik hier voor het klachtreglementen voor jeugdwet, en klik hier voor het klachtreglementen voor WMO.