Enkhuizen: Westeinde 101, 1601 BK
Bovenkarspel: Geerling 8a, 1611 BT

Medezeggenschap

Medezeggenschap

Wij vinden het belangrijk dat bewoners en hun vertegenwoordigers kunnen meepraten over het wonen op 'De Steenuil Zorg' en de hulp die wij bieden.

Zaken die je belangrijk vindt of waar je tegenaan loopt, kun je bespreken met je mentor. Dit zijn de ‘informele momenten'. Daarnaast zijn er een aantal 'formele momenten', waarin je kunt laten weten hoe jij de hulpverlening en het wonen op De Steenuil Zorg ervaart en of er goede- en/ of verbeterpunten zijn.

  • Evaluatie ondersteuningsplan en begeleiding; Periodiek wordt je ondersteuningsplan geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie bespreken we ook hoe je de hulpverlening tot nu toe hebt ervaren, wat goed gaat en wat beter kan. Dit wordt gedaan in gespreksvorm.
  • TipTop; Wij noemen een bewonersvergadering een TipTop. Als bewoner kun je tops geven als je iets goed vind gaan en tips geven voor verbeterpunten. Met deze tips en tops kunnen actiepunten komen voor de organisatie om de hulpverlening te verbeteren of het woonplezier te vergroten of juist om op deze manier door te gaan.
  • CTO; Periodiek nemen wij een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) af. Dit gebeurt anoniem. De uitkomst hiervan wordt besproken in het managementoverleg en de uitkomst kan gebruikt worden voor nieuw beleidsontwikkeling.
  • Exitformulier; Wanneer je als bewoner uitstroomt, word je gevraagd een exitformulier in te vullen. Deze bestaat uit een aantal korte vragen die betrekking hebben op je ervaring met de geboden hulpverlening en het wonen op De Steenuil Zorg. De uitkomst kan gebruikt worden om de hulpverlening te verbeteren, het woongenot te vergroten of voor nieuwe beleidsontwikkeling.