Enkhuizen: Westeinde 101, 1601 BK
Bovenkarspel: Geerling 8a, 1611 BT

Aanmelden & aanname

Aanmelden bij de Steenuil Zorg gaat via een wettelijke verwijzer.

Een verwijzer voor jeugdhulp is: lokale toegang binnen de 7-Westfriese gemeenten of een Gecertificeerde Instelling die een jeugdbeschermingsmaatregel uitoefent. Lokaal Toegang: Contactlijst voor inwoners (zorginregiowestfriesland.nl)

Voor beschermd wonen is de verwijzer: Regionaal Toegang MO/BW/BT. Regionaal Toegang: Beschermd wonen en Beschermd thuis (zorginregiowestfriesland.nl)

Een verwijzer kan iemand aanmelden via ons emailadres aanmelden@desteenuilzorg.nl

Stappen

1. Aanmelden en kennismaking: Wanneer via een verwijzer een aanmelding is gedaan via de aanmeldmail, is er mogelijkheid om kennis te maken op uitnodiging van De Steenuil Zorg. In de kennismaking krijg je een rondleiding en vertellen we over De Steenuil Zorg. Ook is er ruimte om vragen te stellen en verwachtingen naar elkaar uit te spreken.

2. Intake: Wanneer de kennismaking goed voelt, kan er een vervolgstap gemaakt worden naar de intake op uitnodiging van De Steenuil Zorg. Je krijgt een vragenlijst toegestuurd die je zo volledig mogelijk moet invullen. Aan de hand van deze vragenlijst wordt er een intakegesprek ingepland en vragen uitgediept. Aangezien we zorg verlenen aan een kwetsbare groep, is het belangrijk om te kijken of iemand bij de groep past en of de groep bij jou past.

3. Plaatsingsgesprek: wanneer is gebleken vanuit de intake dat je een goede match hebt (je past bij de groep en de groep past bij jou), dan wordt er een plaatsingsgesprek ingepland. In het plaatsingsgesprek worden onder andere doelen besproken en afspraken gemaakt en een dossier opgesteld. Na het plaatsingsgesprek wordt er een datum afgestemd om te plaatsen.

Uitsluitingscriteria:

Gezien het open karakter van onze zorgorganisatie kunnen wij helaas niet iedereen hulp bieden, daarom hanteren wij de volgende uitsluitingscriteria;

• Jeugd onder de 15 jaar

• Jeugd die crisisopvang nodig hebben

• Cliënten die met zware problematiek (psychiatrisch/ verslaving) kampen, waarin (intensieve) behandeling of opname voorliggend is en hier niet aan willen werken

• Cliënten (en netwerk) die een gevaar voor zichzelf of anderen zijn, denk aan agressieproblematiek, intimiderend gedrag, etc.

• Cliënten die continu (24-uurs) medische zorg nodig hebben.

• Cliënten die vallen onder de Wet verplichte GGZ of de Wet zorg en dwang

• Cliënten die geen zinvolle dagbesteding hebben in de zin van werk/ dagbesteding/ school (minimaal 4 dagdelen dagbesteding)

• Cliënten met een justitiële maatregel

• Wij zijn geen ouder/ kind huis