Enkhuizen: Westeinde 101, 1601 BK
Bovenkarspel: Geerling 8a, 1611 BT

Klachtenprocedure


Inleiding

Cliënttevredenheid is van groots belang voor De Steenuil, omdat cliënttevredenheid ertoe bijdraagt dat de cliënt langer gebruik blijft maken van onze dienstverlening. Wij streven niet alleen naar tevreden cliënten, maar ook naar enthousiaste cliënten. Enthousiaste cliënten prijzen onze organisatie aan bij potentiële nieuwe cliënten.

Daarbij doen wij ons uiterste best om de cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als de cliënt toch vindt dat een medewerker van De Steenuil hem of haar onjuist heeft bejegend of dat De Steenuil in de hulpverlening tekort schiet, dan is het mogelijk om een klacht neer te leggen.

Met ingang van 01-01-2017 dient iedere zorgaanbieder te voldoen aan de eisen die de Wkkgz stelt, zo ook bij De Steenuil. De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg heeft als doel openheid te geven over klachten en ongewenste gebeurtenissen binnen de zorg en hiervan te leren. Per 1 januari 2017 is Steenuil aangesloten bij Klachtenportaal Zorg (KPZ) waarmee wij volledig voldoen aan de wettelijke eisen.

Klik hier voor het klachtreglementen voor jeugdwet, en klik hier voor het klachtreglementen voor WMO.